Forsidebillede
Forsidebillede
Lucia 2014
 Opslagstavle
Indskrivning til børnehaveklasse 2015/2016

Se under "information".
Skrevet af Ann Mary Arnoldi den 18-12-2014
Program for sidste skoledag før jul den 22/12 på afd.Øst

8:00 Alle møder i deres klasser.
9:00 Indskolingen og lille Y går i Fredens Kirke
10:00 Mellemtrinet og mellem og store Y går i Fredens Kirke
11:30 Fælles afslutning i gymnastiksalen.
12:00 Skoledagen slutter 
SFO åben fra 12:00 til 16:30

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses igen 5. januar.
Skrevet af Jan Claës Lemche den 16-12-2014
Program for sidste skoledag på afdeling Byen:

Kl. 8.00 - 8.30: Klassens time
kl. 8.30 - 9.30: I kirke (forældre er velkomne)
kl. 9.30 - 10.00: Frikvarter
kl. 10.00 - 11.30: Klassens time
Kl. 11.30 - 12.00: Fælles afslutning for alle i aulaen
kl. 12.00: Eleverne går hjem eller i SFO

Rigtig god jul til alle - vi ses igen mandag d. 5. januar 2015 
 
Skrevet af Elena Christensen den 11-12-2014
I december måned er der morgensang både mandag og torsdag på Byen
Skrevet af Elena Christensen den 20-11-2014
Opsætning af videoovervågningssystem på afd. Byen

I forbindelse med etablering af "Regnbuen", det nye legeområde i den lille skolegård, oplevede vi desværre hærværk mod legeområdet efter ganske få dage.

Center for ejendomme, teknik og service (CETS), som har ansvaret får skolens bygninger og arealer opsætter derfor videoovervågningskameraer i lille skolegård.

Formålet med videoovervågningen er alene at overvåge skolegårdens fysiske rammer ifht. hærværk eller lignende. Skolen har ingen adgang til overvågningssystemet, det er udelukkende CETS, som kan rekvirere adgang.

Vedhæftet finder I Svendborg kommunes skrivelse omkring videovervågning af offentlige bygninger i Svendborg.

VH
Peter Faarup
Viceskoleleder


 
Bilag: Etiske spilleregler vedrørende videoovervågning.pdf
Skrevet af Peter Faarup den 24-11-2014

Info til alle fra Skolebestyrelsen

Så er skoleåret også godt i gang for den nye skolebestyrelse på Ørkildskolen, og der er, ikke overraskende, nok af opgaver at tage fat på! Vi har derfor udvalgt fire områder, som vi gerne vil fokusere på i dette års bestyrelsesarbejde. Alle områder relaterer sig til arbejdet med den nye folkeskolereform.

Det første område er skole-hjem samarbejdet, som vi allerede har skudt i gang. Den nye reform lægger op til øget indflydelse til forældre og inddragelse af elever, og vi arbejder derfor med at fastlægge principper for, hvordan både elever og forældre skal inddrages mere i udviklingen af Ørkildskolen.

Dernæst kommer vi til at arbejde med fællesskab og trivsel. På Ørkildskolen vil vi gerne kendes på at være en skole for alle, hvor forskelligheden er en styrke i et stærkt fællesskab. Vi vil arbejde på et værdisæt i forhold til vores børns trivsel og adfærd overfor hinanden – nogle steder kaldes det en anti-mobbe strategi – fordi det er vigtigt for alle, at skolen er et sted, hvor man kan trives og være tryg. Vores fokus i bestyrelsen er både på skolens elever og på skolens medarbejdere, da vi forstår begge gruppers trivsel som hinandens forudsætning.

Senere på året bliver den åbne skole et fokusområde. Som en del af den nye reform forventes der et øget samarbejde mellem skolen og det omgivende samfund, og vi vil i bestyrelsen komme med forslag til, hvordan vi kan udvikle samarbejde med Svendborgs lokale idræts-, kultur- og foreningsliv.

Endelig vil vores fokus løbende være på skolens fysiske rammer. Vi mener i bestyrelsen, at tankerne bag den nye reform bedst føres ud i livet, hvis vi har nogle ordentlige fysiske rammer at udfolde dem i. Det være sig både i forhold til det øgede behov for idrætsfaciliteter, behov for grupperum i forbindelse med holddannelse i undervisningen, behov for tidssvarende faglokaler og faktisk også det helt almindelige vedligehold og rengøring, som har stor betydning for vores børns trivsel og læring. Disse ting har vi for nyligt fremlagt for borgmesteren og formanden for børn- og ungeudvalget, da de var på besøg på skolen.

Vi er altid meget interesserede i at få henvendelser fra elever, forældre eller medarbejdere! Så hvis I har forslag til vores videre arbejde eller kommentarer til ovenstående, er I meget velkomne til at henvende jer til en af os. Vi kan enten kontaktes via beskedsystemet på intra eller via vores kontaktoplysninger, som findes under fanen ’Skolebestyrelsen’ på skolens hjemmeside.

Venlig hilsen

Katja Schrøder,

skolebestyrelsesformand

Skrevet af Peter Faarup den 23-11-2014
     
 Seneste debatindlæg
 Ingen indlæg   Folkeskolereformen - indsæt kode, som er: ørkild
 Aktiviteter den 19-12-2014
 Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 Nyt fra...
 Kontor  * Skolernes Innovationsdag - Experimentarium
* FERIEPLAN
 Sundhedsplejen  * Sundhedsplejens tilbud til skoleelever
 Links
 Bestilling af Skolebio
 Børnekulturelt Netværk
 Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014
 Forslag til fremtidens busnet i Svendborg
 Mad- og Måltidspolitik
 Skolemælk
 Svendborg Kommunes hjemmeside
 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune
 Værestedet - Hømarken
 Besøgstæller
 Besøg siden --: